VÌ SAO CHỌN NIIE


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHUYÊN SÂUPHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TOÀN DIỆN

HỖ TRỢ HỌC TẬP TẬN TÂM

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN PHONG PHÚ


CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO


Đăng ký xét tuyển


PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN


Phương thức xét tuyển 1
Phương thức xét tuyển 2

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Phương thức xét tuyển 1

HỌC BỔNG 50%


Dành cho thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:
- Điểm thi THPT Quốc Gia >= 20 điểm
- Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên
- Điểm xét học bạ >= 24 điểm

Phương thức xét tuyển 1

HỌC BỔNG 100%


Học bổng 100% học phí năm đầu tiên dành cho thủ khoa đầu vào đạt các điều kiện sau:
- Điểm xét học bạ cao nhất và >= 24 điểm
- Điểm thi THPT Quốc Gia >= 21 điểm

Phương thức xét tuyển 1

2.000.000VNĐ


Tặng voucher 2.000.000 đồng cho thí sinh đăng ký xét tuyển online.

Đăng ký xét tuyển
ĐĂNG KÝ HỌC


Họ và tên Ngày sinh Email Số điện thoại
Tỉnh/Thành phố
Ngành học quan tâm
Tổ hợp xét tuyển

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN